Kontakt: +48 607 464 934

Kurs detektywa – rozszerzony

KURS DETEKTYWA – ROZSZERZONY (PRAKTYCZNY)

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do uzyskania licencji detektywa. Słuchaczom zostanie przekazana profesjonalna wiedza z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 

Grupa docelowa:

Wymagania dla osoby ubiegającej się o licencje detektywa:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 • ma nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 

Rodzaj kursu:

Kurs praktyczny (25 godzin) – praktyczna nauka zawodu pod okiem detektywów z wieloletnim doświadczeniem w branży detektywistycznej. 

 

Cena kursu: 

Kurs praktyczny: 2000 zł

 

Program kursu:

KURS PRAKTYCZNY:

1. Praktyczne aspekty związane z podpisaniem umowy – 2 godziny dydaktyczne.

 • • Rozmowa z klientem;
 • • Stworzenie umowy;

2. Przygotowanie konspektu działań – 2 godziny dydaktyczne.

3. Metody działania – 3 godziny dydaktyczne.

 • • Zbieranie informacji;
 • • Obserwacja osób i miejsc;
 • • Metody dokumentowania działań;

4. Rodzaje obserwacji – 8 godzin dydaktycznych (zajęcia w terenie).

 • • Obserwacja statyczna;
 • • Obserwacja dynamiczna  za pomocą pojazdu mechanicznego;
 • • Obserwacja dynamiczna w środkach komunikacji miejskiej;
 • • Obserwacja piesza;
 • • Kontrobserwacja;

Zajęcia będą prowadzone w terenie, z wykorzystaniem środków komunikacji miejskiej, pojazdów oraz pieszo. W trakcie zajęć kursanci otrzymają konkretne zadania do zrealizowania. Zadania będą wykonywane o różnych porach dnia i nocy, w różnych miejscach. Kursanci będą zarówno obserwującymi, jak i obserwowanymi. Po zakończeniu zajęć omówione zostaną ewentualne błędy.

5. Pułapki prawne czyhające na detektywa – 2 godziny dydaktyczne.

 • • Konfrontacja a kodeks karny;
 • • Zakładanie podsłuchów i ukrytych kamer;
 • • Stosowanie urządzeń GPS;
 • • Bilingi telefoniczne;

6. Sprzęt wykorzystywany przez detektywów – 2 godziny dydaktyczne.

 • Kamery;
 • Aparaty fotograficzne;
 • Drony;
 • Gadżety detektywistyczne;

7. Przygotowanie końcowego sprawozdania z czynności – 1 godzina dydaktyczna.

8. Zajęcia samoobrony – 5 godzin dydaktycznych.

 

Informacje dodatkowe:

1 godzina dydaktyczna = 45 minut.

 

Informacje o wykonawcy:

Firma detektywa Piotra Kościelnego działa na rynku od 2006 roku. Wcześniej funkcjonowała pod nazwą: Instytut Szkoleń Specjalnych „Keskin Savas”. W tym czasie Piotr Kościelny przeprowadził dziesiątki szkoleń z zakresu poprawy bezpieczeństwa uczennic wrocławskich szkół średnich.

Biuro detektywistyczne Piotra Kościelnego posiada wymagany ustawowo wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonego przez MSWiA (nr wpisu: RD-25/2008).

Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr wpisu: 2.02/00149/2019)

 

Osoby prowadzące szkolenie:

Piotr Kościelny – prywatny detektyw, specjalista ds. bezpieczeństwa, specjalista ds. windykacji terenowej. Prowadzi własne biuro detektywistyczne na terenie Wrocławia i Głogowa od 2006r. Instruktor samoobrony, instruktor rekreacji, instruktor sportu. W latach 2006-2015 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń w zakresie poprawy bezpieczeństwa kobiet, zarówno w szkołach, jak i prywatnych firmach. W latach 2009-2015 członek Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, w którym w latach 2012-2015 pełnił funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego.

Anna Mindziukiewicz – prywatny detektyw, specjalista ds. bezpieczeństwa. Właściciel biura detektywistycznego w Głogowie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z zarządzania bezpieczeństwem.

Paweł Skołuda – prywatny detektyw, były oficer służb specjalnych, specjalista ds. bezpieczeństwa, specjalista ds. ochrony VIP, specjalista ds. taktyki czarnej, zielonej oraz walki wręcz. Studiował na wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył kurs negocjacji o zakładników.

 

Kontakt:

W celu dokonania rezerwacji szkolenia prosimy o kontakt:

 • tel. 607 464 934,
 • biuro@detektyw-koscielny.pl